Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών

Ένας καινούργιος χώρος μάθησης στο κέντρο της Αθήνας που αντιμετωπίζει διαφορετικά την προετοιμασία για τις εξετάσεις της Διπλωματικής Ακαδημίας.